Donateur

Königorgel

Het voortbestaan van onze orgelconcerten en het blijvend laten klinken van de orgels is alleen mogelijk met de steun van betrokken liefhebbers. De ontvangsten uit subsidies en kaartverkoop kunnen de kosten van een onze concertreeks al lang niet meer dekken. Uw financiële bijdrage is dan ook een onmisbare steun voor het organiseren van een boeiende reeks concerten tegen een zo laag mogelijke entreeprijs.

Graag heten we u, met een bijdrage van € 25,00  of € 50,00 per jaar, welkom als donateur van de Nijmeegse Orgelkring. Maar indien u ons wilt steunen met een hogere bijdrage, wordt dat uiteraard zeer op prijs gesteld!

Wat biedt het donateursschap van de Nijmeegse Orgelkring?

Naast onze grote dankbaarheid,

met een bijdrage van € 25,00

  • een cd met hoogtepunten van het afgelopen seizoen;

met een bijdrage van € 50,00

  • een cd met hoogtepunten van het afgelopen seizoen
  • gratis koffie/thee voorafgaand aan het concert, op vertoon van uw donateurskaart
  • een rondleiding naar en in het Königorgel, exclusief voor donateurs
  • korting van € 10,00 op de prijs van de jaarlijkse Orgelexcursie
  • vrije toegang tot een concert naar keuze, op vertoon van uw donateurskaart
  • mogelijkheid van extra belastingaftrek (via de culturele ANBI Nijmegen Orgelstad).

Om het belastingtechnisch voor u aantrekkelijker te maken verzoeken wij u om uw bijdrage NIET meer naar de Nijmeegse Orgelkring over te maken. U kunt zich vanaf nu als donateur aanmelden via een storting op rekeningnummer   NL89RABO0310782961 t.n.v. Stichting Nijmegen Orgelstad o.v.v. ‘donatie NOK’. Vermeld hierbij uw adres, postcode en woonplaats zodat wij u de cd, en indien van toepassing, de donateurskaart kunnen toesturen.

U kunt zich ook aanmelden aan de kassa tijdens de concertserie.

Hartelijk dank voor uw steun!