Improvisaties bij Faust

Joost Langeveld
4
September
20:30 uur

 

Vanwege het Marikenjaar 2018 improviseert Joost Langeveld op het Königorgel tijdens vertoning van de Duits expressionistische stomme film Faust van Friedrich Murnau. Faust is de meest bekende legende over een pact met de duivel en heeft vele parallellen met het verhaal van Mariken van Nimwegen: beide hoofdpersonen hebben een grote honger naar kennis en een honger naar lust en plezier. Zo wil Faust over alle kennis van de wereld beschikken om pestlijders te kunnen genezen. Daartoe moet hij een pact met de duivel sluiten. Lange tijd geniet hij van de ongebreidelde geschenken van de duivel, maar vreemd genoeg kan dit hem niet gelukkig maken. En zo is het ook Mariken vergaan. Joost Langeveld geniet grote bekendheid als improvisator bij de vertoning van stomme films.

Faust