Orgel-excursie naar West-Brabant

Orgel Oudenbosch
1
September

 

Ludwig König begon zijn werkzaamheden aan het orgel in onze Stevenskerk in 1773.
In de jaren die direct daaraan vooraf gingen bouwde hij een eenklaviersorgel voor de (toen nog protestante) kerk in Oudenbosch. In 1893 werd dit instrument uitgebreid met een tweede klavier nadat het overgebracht was naar een nieuwe, grotere kerk. Ook in later jaren onderging dit König-orgel diverse veranderingen, maar dankzij de restauratie door de fa. Verschueren in 1989/90 heeft het Hoofdwerk grotendeels zijn oorspronkelijke koninklijke karakter teruggekregen.
Bijzonder is ook de enorme kerk waarin dit orgel functioneert, gebouwd door de beroemde architect Pierre Cuypers in de jaren 1867-1880 naar voorbeeld van de St.Pieter in Rome. Daar sluit het Italiaanse orgelfront naadloos bij aan.

De fa. Ibach is wereldberoemd om haar vleugels en piano’s, maar leverde sinds haar oprichting in 1794 ook talloze orgels van hoge kwaliteit. Zo bouwde zij in 1864 een groot orgel voor de kerk van Maria ten Hemelopneming in Bergen op Zoom. Ook dit imposante instrument staat thans niet meer in de ruimte waar het oorspronkelijk voor gemaakt is.
In 1988 werd het integraal overgebracht naar de nabijgelegen middeleeuwse Gertrudiskerk, nadat deze na een grote brand hersteld was en voor de katholieke eredienst in gebruik was genomen. Een uitgebreide restauratie door de fa. Verschueren in de jaren 2009/11 gaf het instrument zijn oorspronkelijke gedaante weer terug. Thans is dit in Europa het grootste Ibach-orgel dat de tand des tijds heeft doorstaan.
Binnen de muren van de Gertrudiskerk bevinden zich nog twee koororgels, die eveneens van elders afkomstig zijn: een Vlaams orgel uit ca. 1740, waarvan de bouwer onbekend is, en een instrument van de lokale orgelmaker Cornelis Rogier uit 1863. Ook deze beide fraaie instrumenten zullen tijdens onze dagexcursie te beluisteren zijn.  

vertrek uit Nijmegen 8.00 uur
terugkeer in Nijmegen 18.00 uur

De kosten bedragen € 70,00 p.p.   Daarvoor krijgt u vervoer per touringcar, koffie met gebak, een verzorgde lunch, documentatie, deskundige begeleiding, demonstratie en bespeling van de orgels. Donateurs, die € 50,00 of meer doneren krijgen € 10,00 korting op de excursieprijs.

U kunt zich voor deze dagexcursie aanmelden door een bericht te sturen naar:
Marcel Grol, Burchtstraat 7, 6511 RA Nijmegen, of liever nog een e-mail naar marcel.grol@planet.nl , onder gelijktijdige overmaking van het verschuldigde bedrag op de rekening van de orgelkring: NL53 RABO 0127 959 270 t.n.v. penningmeester Nijmeegse Orgelkring o.v.v. dagexcursie 2018. Vermeldt bij de betaling duidelijk uw naam en adres i.v.m. de bevestiging en de informatie die wij u eind augustus nog zullen toesturen.