Orgels in de Stevenskerk

In de Stevenskerk bevinden zich 4 orgels.

Orgels

Het monumentale König-orgel is een van de absolute hoogtepunten in het interieur van de Stevenskerk. Het instrument behoort zelfs tot de grootste en belangrijkste orgels van Nederland. Het werd van 1773 tot 1776 gebouwd door de Keulse orgelbouwer Ludwig König (1717-1789). Het orgel telt drie manualen en een pedaal, 54 registers en zo'n 3600 pijpen. Lange tijd had de kas een donkerbruine kleur, maar bij de laatste restauratie is het oorspronkelijke strogeel weer hersteld.
lees verder: König-orgel
Het orgel in de zuiderkapel dateert evenals het grote König-orgel uit de achttiende eeuw. Het werd rond 1750 vervaardigd door de Nederlandse orgelbouwer Pieter Assendelft (1714-1766). Het is afkomstig uit kasteel Brakel en stond vanaf 1867 in de Nederlandse Hervormde kerk in Ommeren - dit verklaart de naam 'Ommeren-orgel', die gebruikt werd voordat bekend werd wie de maker was.
lees verder: Assendelft-orgel
Boven de ingang van de noorderkapel staat sinds 1968 een orgel van de Belgische orgelmaker Arnold Clerinx (1816-1898), dat dateert uit 1848. Het werd gebouwd voor een kerk in Beverst (Belgi?). De kast, het mechaniek en de frontpijpen stammen van het originele instrument. De rest is aangevuld door orgelbouwer Verschueren uit Heythuysen, die het orgel in 1988 restaureerde.
lees verder: Clerinx-orgel
Van de vier orgels die de Stevenskerk rijk is, is het Ardennen-orgel het oudste. Het is te dateren in de tweede helft van de zeventiende eeuw, wellicht rond 1700. De bouwer is onbekend. Voordat de Nijmeegse kerkvoogdij het in 1965 aankocht, stond het in de St.-Quintinuskerk in Wommersom (Vlaams-Brabant); het wordt ook wel ‘Koor-orgel’ genoemd.
lees verder: Ardennen-orgel