Belder-Kimura1

5 juli

20:30  - 21:30 uur

Pieter Jan Belder en Rie Kimura

Duo Belder Kimura 
is een initiatief van klavecinist/fortepianist Pieter-Jan Belder en barokvioliste Rie Kimura. Zij maakten inmiddels diverse cd-opnames en gaven concerten in Europa en Japan. Zij concentreren zich op het buitengewone repertoire van de vioolsonates met klavierbegeleiding. Hun spel wordt gekenmerkt door een vitaliteit en intensiteit die bereikt wordt door zich te richten op de retorische eigenschappen die ook in deze kamermuziek van wezenlijk belang is. Hun eerste cd met werken van Carl Philipp Emanuel Bach werd lovend ontvangen en werd door de Volkskrant tot een de beste cd-producties van 2017 gerekend. Momenteel staan opnames van zowel de vioolsonates van Mozart als de sonates voor viool en obligaat klavecimbel op het programma

Heinrich Ignaz von Biber - uit Rozenkranssonates: Sonate 1 Annunciation  viool en b.c.

Girolamo Frescobaldi - Capriccio sopra Il Basso Fiamenga

Giovanni Battista Fontana - Sonata Seconda  viool en b.c.

William Byrd - The Queens Alman - Prelude in C -  Fantasia in C

Dario Castello - Sonata Prima  viool en b.c.

Pieter Cornet - Salve Regina

Arcangelo Corelli - Sonata in D opus 5 no. 1
Grave Allegro - Allegro - Allegro - Adagio - Allegro

Pieter Jan Belder en Rie Kimura vormen al enkele jaren een hecht kamermuziekduo.
In dit programma omlijst het duo enkele werken voor orgel solo, waarbij
de Vlaamse origine van het instrument niet uit het oog verloren wordt. Daarbij is het
Capriccio van Frescobaldi natuurlijk vooral bedoeld als knipoog naar de Vlaamse
herkomst van het orgel en om de link te maken naar het Italiaanse repertoire voor viool en
basso continuo. Frescobaldi kan wel een van de grondleggers van de Stylus Fantasticus
genoemd worden, een stroming die ook buiten Italië veel navolging vond. In die traditie
staat ook de sonate van Biber. Hij is vooral bekend vanwege zijn Rozenkranssonates, die
de verschillende stadia in het leven van Jezus beschrijven. Deze sonate is de eerste uit deze
verzameling en beschrijft de aankondiging van de geboorte van Jezus. Ook de sonates van
Castello en Fontana staan in de Stylus Fantasticus-traditie.
Met de muziek van Byrd gaan we een heel ander aspect van het orgel beluisteren. Byrd was de grondlegger van de virginalistentraditie. Zijn leerlingen, waaronder John Bull en Peter Philips, waren in Vlaanderen werkzaam en  bekend met dit soort orgels, ook al dateert het bij dit concert gebruikte instrument van een iets latere datum. Pieter Cornet moet laatst genoemde heren zeker gekend hebben toen zij werkzaam waren aan het Brusselse hof.
Het concert sluit af met een andere grootheid die beschouwd kan worden als de grondlegger van de barokstijl en uitvinder van het genre concerto grosso, maar vooral dat van de baroksonate, met zijn vaak vierdelige vorm, langzaam snel langzaam snel. De hier gespeelde sonate vormt een prettige uitzondering op dit stramien.